Läs mer om kampanjen

Rädda din välfärd är en kampanj som syftar till att uppmärksamma det nedläggningshot som finns mot privata vård- och omsorgsföretag som ett resultat av ett politiskt förslag som nu ligger på regeringens bord. Förslaget handlar i korthet om hur man kan sätta ett tak för vinster i skattefinansierad välfärd och kan, om det realiseras, leda till att privata vård- och omsorgsföretag behöver avveckla sin verksamhet*. Detta drabbar i sådana fall inte bara de drygt 181 000 medarbetare som är yrkesverksamma i sektorn utan det riskerar också att få konsekvenser för dig och din välfärd.

Genom att tillgängliggöra information om hur fördelningen av privata vård- och omsorgsföretag ser ut i Sverige vill vi påminna om det faktum att en förhållandevis stor del av svensk sjukvård och omsorg drivs idag av privata företag. Detta är uppskattade verksamheter som i många kommuner och landsting är en förutsättning för att det lokala behovet av vård och omsorg tillgodoses. Genom att uppmärksamma några av de otaliga relationer som vuxit sig starka mellan medarbetare i privat vård och omsorg och deras patienter/brukare vill vi också skapa förståelse för att detta ytterst är en fråga om människor och deras möjlighet att välja såväl vård- och omsorgsgivare som arbetsgivare.

Bakom Rädda din välfärd står branschorganisationen Vårdföretagarna med sina 2 000 medlemsföretag. Rädda din välfärd är del av Vårdföretagarnas initiativ Vi gör skillnad som startade som ett upprop inför valet 2014 och som sedan dess har utvecklats till en plattform för att sprida kunskap om privat driven vård och omsorg. Både Rädda din välfärd och Vi gör skillnad är partipolitiskt obundna.

*Resonemang baserat på PwC:s analys ”Avkastning på bokfört operativt kapital i välfärdsbolag” (2016) som konstaterar att välfärdsföretagens möjligheter att bedriva sin verksamhet blir så pass begränsade att fyra av fem inte kommer kunna fortsätta om utredningens förslag blir verklighet. 

Se våra filmer

Rädda din välfärd: Barnmorska
GÖR DET SJÄLV: Gipsa en arm
Rädda din välfärd: Hemtjänst
Rädda din välfärd: Äldreboendet
GÖR DET SJÄLV: Knäledsoperation
GÖR DET SJÄLV: Sy ihop ett skärsår

Om initiativet

Varför behöver välfärden räddas?
Om sökfunktionen
Om kampanjen