Om sökfunktionen för Rädda din välfärd

Grunden för sökfunktionen på denna sida är Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) vårdgivarregister och omsorgsregister, kompletterat med registeruppgifter hämtade från annat håll som kommuner, landsting/regioner samt enskilda vård- och omsorgsföretag.

Observera att de verksamheter som finns i detta sökregister inte har tagit ställning till om de ska vara sökbara på den här kampanjsidan, och kan därför inte betraktas som deltagare i kampanjen. Om du företräder en verksamhet som av någon anledning inte vill vara sökbar här, vänligen kontakta hej@dinvalfard.se.

Som alla register finns det brister och vi reserverar oss för att:

  1. Det kan förekomma felaktiga uppgifter om namn eller adresser, som gör det svårt att hitta den verksamhet du söker efter.
  2. En verksamhet kan ha ett namn i de offentliga registren som skiljer sig från det namn som står ”på dörren” och därför kan vara svårt att hitta om man söker på namnet.
  3. Det kan finnas verksamheter som inte finns i dennas sidas register, till exempel till följd av att den är nystartad, nyligen har fått en ny ägare eller att den av andra skäl inte finns i offentliga registret.
  4. Verksamheter vars inriktning är sådan att adress- och/eller andra uppgifter är hemliga finns inte med i detta sökregister.
  5. Verksamheten du söker kan ha begärt att inte vara med i detta sökregister.
  6. Det finns enstaka vård- och omsorgsenheter som bedriver en stor andel privat finansierade tjänster och som därmed inte är hotade, men som här anges hotade eftersom registren inte särskiljer dem från enheter som i huvudsak bedriver skattefinansierade tjänster.
  7. Det finns enstaka enheter/företag som här anges hotade, men som teoretiskt har möjlighet att bedriva verksamheten vidare eftersom de har högt operativt kapital, till exempel genom att de äger fastigheterna som verksamheten bedrivs i. De tillhör undantagen, men de har idag bättre förutsättningar att fortsätta bedriva verksamhet om förslaget blir verklighet, än övriga företag. Samtidigt kan de företag som idag har en buffert och just nu går säkra, bli tvungna att använda den bufferten i framtiden. Därefter är de lika sårbara som de övriga företagen. Samtliga företag kommer att ha stora problem att få lån eller kapitaltillskott från ägare om förslaget blir verklighet.

Se våra filmer

Rädda din välfärd: Barnmorska
GÖR DET SJÄLV: Gipsa en arm
Rädda din välfärd: Hemtjänst
Rädda din välfärd: Äldreboendet
GÖR DET SJÄLV: Knäledsoperation
GÖR DET SJÄLV: Sy ihop ett skärsår

Om initiativet

Varför behöver välfärden räddas?
Om sökfunktionen
Om kampanjen