På vilket sätt är välfärden hotad?

Idag drivs en stor del av svensk sjukvård och omsorg av privata företag. Två av fem vårdcentraler och två av tre personliga assistenter är privata. Inom hemtjänsten står företagen för en fjärdedel av hjälpen till äldre och sjuka i deras hem.

Generellt är patienter och omsorgstagare väldigt nöjda med de privata företagen och de ger i snitt ett högre kvalitetsbetyg till vårdcentraler som drivs i privat regi. Men tyvärr finns en missuppfattning om att företag inom välfärden gör stora vinster, när de i själva verket inte har högre marginaler än annan tjänsteverksamhet. Och nu hotar ett politiskt förslag dessa verksamheters framtida existens.

Under två år har regeringen bedrivit en utredning som landat i ett förslag på hur man kan sätta ett tak för vinster i den skattefinansierade välfärden. Detta förslag har förvånat många experter då det inte alls har med vinstutdelning att göra, utan enbart begränsar verksamheternas rätt att redovisa överskott.

Gränsen för tillåtet överskott sattes till sju procent av verksamheternas operativa kapital. Sju procent låter kanske rimligt, och hade utredningen räknat vinst på vanligt sätt så hade det motsvarat en ganska vanlig vinstnivå för personalintensiva verksamheter. Men när det gäller tjänsteföretag, och inte minst företag inom vård och omsorg, så har de oftast inget eller väldigt lite operativt kapital. En fjärdedel av företagen har till och med negativt rörelsekapital. Dessa företag skulle enligt förslaget alltså tvingas gå med förlust år för år, vilket i praktiken inte är möjligt.

För fyra av fem vård- och omsorgsverksamheter skulle förslaget betyda att de fick ha ett överskott på mindre än två procent av intäkterna. Två procents överskott är väldigt lite, det innebär till exempel att det skulle ta 150 månader – 12,5 år – att bygga upp en buffert motsvarande tre månaders intäkter. Det är inte långsiktigt hållbart och det visar att företagen skulle gå i konkurs vid minsta motvind.

Trots massiv kritik förbereder regeringen nu två lagförslag baserat på utredningen. Det förslag som kommer presenteras redan denna höst kommer att omfatta verksamheter inom skola och omsorg (där innefattas till exempel äldreboenden, personlig assistans, LSS-boenden). Förslaget som drabbar vårdföretag kommer att presenteras nästa år. Förslagen skulle, om de blir verklighet, leda till att minst fyra av fem välfärdsverksamheter inte kommer kunna drivas vidare. Hårdast kommer småföretagare att drabbas med i förlängningen riskerar alla privata vård- och omsorgsföretag att tvingas till avveckling.

Hur drabbar det mig?

Hur förslaget skulle drabba dig personligen är svårt att säga. Men många verksamheter skulle tvingas till nedläggning. Medan andra skulle övertas av redan hårt belastade kommuner och landsting. Helt säkert kommer förslaget innebära längre vårdköer och att du och dina nära och kära får färre möjligheter att välja en vård- eller omsorgsgivare ni trivs med.

Redan idag brottas vård- och omsorgsföretag med svårigheten att få resurserna att räcka till. Ofta talas det om kris och med en åldrande befolkning kommer utmaningarna inte att minska. Så att tvinga bort den privata vården och omsorgen är det sista som behövs för att trygga framtiden.

Hur kan jag sätta stopp för detta?

Visa ditt stöd för dem som så många gånger hjälpt dig. Här kan du se vilka av dina vård- och omsorgsenheter som hotas av nedläggning och stötta den specifika välfärdsenhet du värnar om. Om du vill engagera dig ytterligare för din frihet att välja vård och omsorg kan du förslagsvis också göra något av följande:

  1. Hör av dig till Sveriges civilminister Ardalan Shekarabi och berätta att du vill ha kvar de hotade verksamheterna. Han är ansvarig för att ta det politiska förslaget vidare till riksdagen för beslut. Du når honom på mail, Twitter (@Shekarabi) eller Instagram (@civilministern).
  2. Dela kampanjens budskap i sociala medier. Hänvisa gärna till www.dinvälfärd.se.
  3. Skicka ett uppskattande mail till din hotade vård- eller omsorgsenhet. Personalen värdesätter ditt stöd!

vigorskillnad.se kan du även läsa mer om vård- och omsorgsföretagen, ta del av vårdfakta och få svar på fler frågor som präglar debatten.

Se våra filmer

Rädda din välfärd: Barnmorska
GÖR DET SJÄLV: Gipsa en arm
Rädda din välfärd: Hemtjänst
Rädda din välfärd: Äldreboendet
GÖR DET SJÄLV: Knäledsoperation
GÖR DET SJÄLV: Sy ihop ett skärsår

Om initiativet

Varför behöver välfärden räddas?
Om sökfunktionen
Om kampanjen